...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަވަންނަ
ނ.
(1) ފަންސާސް ހައެއް.
(2) 65.
(3) ފަންސަވަންނައާއި ސަތުވަންނައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންސަވަންނަ . ސައުރަވަންނަ . ސަވަންނަ . ސަތުވަންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ