...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަވާ
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކުނބު ހިފަހައްޓަން ޖަހައިފައި ހުންނަ ވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުތުންފުހި . ހިމާރު . ހުރަސްފިލާ . ބަނޑުބައިން . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބުރާޤުފުޅު . ބެރުކޮޅުބޭލުން . ބޮޑުބޮލި . ބޮޑުތަކުރުފާނު . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . ކުޅިސަމާ . އަނދިރިއަނދިރީން . އަޅުކަން . އަޅުކަންކުރުން . އަސްވާރުން . މަކުރޫހަ . މަސަލަސް . ފަރުމާނުއެޅުން . ފައިދޮށްޖެހުން . ފަތްޕުޅުޖެއްސެވުން . ފުނަބެރު . ދަރުމަ . ދަރުމަދެއްވުން . ދަޅިގަނޑު . ދިގުލާރި . ތިލަލީދަނޑި . ލަގަން . ސަވާރުވުން . ސަވާބުޅި . ސުންނަތް . ސުންނަތްކަންތައް . ސުވަރުގެ . ޖަމަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ