...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަވާރީ
ނ.
(1) އަރައިގެން ދުއްވާ ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު.
މިސާލު:
އަހާއި ޖަމަލު ފަދަ ތަކެތި.
(2) އެއްގަމުގައި އަރާ ދުއްވާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރާޤުފުޅު . ލަގަން . ސަވާރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ