...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަވާރު
ނ.
އަސް ނުވަތަ ޖަމަލު ފަދަ އެއްޗަކަށް އަރައި އިންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމާރު . ބަނޑުބައިން . އަސްވާރުން . ދަޅިގަނޑު . ޖަމަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ