...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަވާބު
ނ.
ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުން މާތްﷲ ދެއްވާ ދަރުމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްފިލާ . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . އަޅުކަން . އަޅުކަންކުރުން . މަކުރޫހަ . ދަރުމަ . ދަރުމަދެއްވުން . ސުންނަތް . ސުންނަތްކަންތައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ