...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަވާޖީ
ނ.
މުދާ އަރުވައި ބާލާއިރު، ނުވަތަ ބަރުއެއްޗެހި އުފުލާއިރު، އޭގައި ބެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެކޮޅު ގުޅުވައިފައި އޮންނަ ފަލަ ވާގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރާހު އަތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ