...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމާއެދުރުލަވަ
ނ.
ދަނޑިބެރުގެ ލަވައެއް.
މިއީ ސަމާތެރޭ ގައްޔާއި، އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި ޖަހައިއުޅާ ލަވައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ