...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމާތާރަ
ނ.
އަށްކަނަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އޮނިގަނޑެއްގައި، ގިގުނި ލައިފައި އެއްކޮޅުގައި، މަޑިހަން އަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް، މިއީ ސަމާތެރޭގައި ޒިކުރުވެރިން ކިޔެވެނި ބޭކަލުންގެ އަށީގައި ޖަހާ ތާރައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ރާދަނޑި . އެދުރުދަނޑިވަޅު . އެދުރުލަވަ . ސަމާއަށި . ޒިކުރުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ