...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމާލު
ނ.
(1) ކަމަކަށް ވިސްނައި ތައްޔާރުވެ ހުންނަ ހުރުން.
(2) ކަމަކަށް ފަރުވާތެރިވެ ބަލަން ހުންނަހުރުން.
(3) ބަހައްޓާފަރުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިލުން . ހެއިލެއްވުން . ނިދި . ބަރުގޮނު . ކަމެކޭހީނުވުން . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . އަނެއްކާ . އަޑުއެހުން . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . މަތިމަތިންބަލައިލުން . މަތިތަޅައިލުން . ފަރުވާކުޑަ . ފަރުވާކުޑަކަން . ފަރުވާކުޑަކުރުން . ފަރުވާވުން . ފަރުވާތެރި . ފަރުވާތެރިކަން . ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން . ފާހަގަކުރުން . ފުރަގަސްދިނުން . ތަންދޮރުބެލުން . ތައްޔާރު . ތައްޔާރުވުން . ގައިކޮޅުގައިގާދުރު . ޔާއިދަރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ