...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމާލުކަން
ނއނ.
(1) ފަރުވާ ބަހައްޓާކަން.
(2) ކަމަކަށް ވިސްނައި ތައްޔާރުވެ ހުންނަކަން.
(3) ކަމަކަށް ފަރުވާތެރިވެ ބަލަން ހުންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދި . ކަމެކޭހީނުވުން . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . އަޑުއެހުން . މަތިތަޅައިލުން . ފަރުވާކުޑަ . ފަރުވާކުޑަކުރުން . ފަރުވާތެރި . ފަރުވާތެރިކަން . ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން . ފާހަގަކުރުން . ފުރަގަސްދިނުން . ތަންދޮރުބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ