...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމާސާކުރުން
މ.
(1) ލާނެތް ކަންތައް ކުރުން.
(2) އަނެކުން ހެއްވާލުމަށްޓަކައި ކަންތައް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާކުރުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ނަޣަރާއެނބުރުން . ސަކަރާތްގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ