...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމުސަލަށްއަރައިފިއްޔާ ބޯލާނަމެވެ
"ސަމުސަލަށްއަރައިފިއްޔާ ބޯލާނަމެވެ..
(މުސްކުޅިބަސް) އަންހެނަކު އަތްމަތިވާ ގޮތް ވެއްޖެނަމަ ބޭނުންކޮށްލާނަމޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަމުސަލަށްއަރައިފިއްޔާ ބޯލާނަމެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ