...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމުސާ
ނ.
ދިޔާ އެއްޗެހި ބުއިމަށާއި ބަތްފަދަ ތަކެތި ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ އާލާތެއް.
މީގައި ހުންނަނީ ދަނޑިއެއް ލައިފައެވެ.
ކުރީކޮޅު ހުންނަނީ ފުޅާކޮށް ގޮނިކޮށެވެ.
ދަނޑިނުލާ ސަމުސާ ހުންނަނީ މުޅިއެތި ގޮނިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިބޮލި . ނައިބޮލިތުޅާ . ނައިބޮލިސަމުސާ . ކަފޭރާ . އުދޫސިއާ . ވިހިލުން . މޭޒުމަތީ ސަމުސާ . ސައިސަމުސާ . ސަމުސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ