...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމޭދާން
ނ.
އުއްބައްތި ޖަހަން ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ ތިންފައިޖެހި ވަށްފުލެއްގައި ތަނޑެއް ހަރުކޮށް، އޭގެ ކޮޅުގައި އުއްބައްތި ޖަހާގޮތަށް ހަދައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިއްލޫރިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ