...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފަ
ނ.
(ސ) ސަފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫޅައްޕައިން . ބަނޑިޔާ ލަނގިރި . ކުރުސި . ފައިލަސޫފި . ފަތީލުން . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން . ދިހަކެނޑުން . ގެތިލުން . ސަފަށްގޮވުން . ސަފަރަކައްދަ . ސަފަރިގަސް . ސަފަރުކައްދާ . ޞަފަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ