...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފަރާ
ނ.
(1) ރީނދޫހުން.
(2) (ގ) ލަންކަނާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަރުގެ އަޅާއިރު ލަންކަނާގެ އެތެރެއިން އަޅާދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ