...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފަރު
ނ.
(1) ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގެ ދެވަނަ މަސް.
(2) މުޙައްރަމް މަހާ ވިިދިގެން އަންނަމަސް.
(3) ދަތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރުސި . ފައިލަސޫފި . ދިހަކެނޑުން . ސަފަރަކައްދަ . ސަފަރުކައްދާ . ޞަފަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ