...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފީރު
ޓަކައި އަނެއް ޤައުމަކަށް ނުވަތަ އަނެއް ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ޤައުމެއްގެ ވެރިޔަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާ.
(2) އެއްފަރާތެއް ތަމްސީލު ކުރުމަށް، އަނެއް ފަރާތަކަށް ފޮނުވައިފައި ހުންނަ ވަކީލު.
(3) މީހެއްގެ ފަރާތުން އަނެކެއްގެ ގާތަށް ކަމަކާއިގެން އަންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮންގްރެސް . ކޮންސެލްކަން . އެންބަސެޑަރު . އެމްބާސަޑަރު . ފަތްކޮޅު . ޑިޕްލޮމޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ