...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފު
ނ.
(1) ރޮނގަކަށް އެތުރިފައިވާ އެތުރުން.
(2) އެކައްޗަކާ ޖެހިގެން އަނެކަތި ނުވަތަ އެކަކާ ޖެހިގެން އަނެކަކު އެތުރިފައިވާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާނޯޓް . ބާބިލިފުރުން . ކިޔޫ . ކިޔޫހެދުން . އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް . އިސްސަފު . މަނާ . ފަތި . ފާމުލަދޭރިކިލެގެ . ފުރޮޅުބުރަށްއެނބުރުން . ދަހަރަދަކިލެގެ . ދޮށިމޭނާކަން . ދޮށިމޭނާކިލެގެ . ގަނޑުއުކުން . ގާޑުއޮފުއޮނަރު . ގުޑުގުޑާ ދޫނި . ސަފަ . ސަފަށްގޮވުން . ސަފުސާންއޮނު . ސަފެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ