...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފުހާ
ނ.
(1) ފަތްފުށް.
(2) ކަރުދާސް ގަނޑެއްގެ އެއްފަރާތް.
(3) މަޖާޒު:
ޙަޔާތުގެ ދުވަހެއް ނުވަތަ ވަކި ދުވަސްވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާނޯޓް . އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް . ގަނޑުއުކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ