...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފުސާން
ނ.
ލޯ އޮނެއްގެ ތެރެޔަށް ލައިފައި ދުއްވުމަށްޓަކައި ހަދާ ގުޅައެއް.
މިހަދަނީ ގޮދަންފުށާއި ދޮންވެއްޔާއި އެއްކޮށް ފެންޖަހައިގެން މޮޑެ ގުޅަވަށައިގެންނެވެ.
މިގުޅައިން ހަމަަލަދޭނީ ކާޅާއި ބޮނޑާއި ހޯނުފަދަ ތަކެއްޗެށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަފުސާންއޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ