...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފުސާންލުން
ގެ ތެރެއަށް އެގުޅަލައި އޮނުގެ ކޮޅުގައި އަނގަޖަހައި ބާރަށް ފުމެގެން އެ ފުށްގުޅަ ދުއްވުން.
މި ފުށްގުޅަ ދުއްވާނީ، ކާޅާއި ބޮނޑާއި ހޯނުފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.
މިއީ އިހުގައި ރޯދަމަހުގެ ހަވީރު ތިން ހަތަރުމީހުން، ނުވަތަ ފަސްހަމީހުން ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ