...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަދަބު
ނ.
ގުޑުގުޑާގެ އަބުނައިގެ ކޮޅުގައި، ތިމަރައިން ލިޔެ ފައި ޖަހައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ، ސިލުނބު ޖަހަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ލަކުޑިންވެސް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ