...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަތަރި
ނ.
(1) އެއްޗެހި ނުވަތަ ތަންތަން ހިޔާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތިގަނޑެއް.
މިއީ ފެން ނުފާއްދާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) (މަލިކު) ބޮލަށް ނަގާކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތޭލިކަށި . ރިބުޓެވި . ބަނޑަވަރު . ކަބާ . ކުރެވި . ކުޑަ . އިސްވާރު . ފާޓުލުން . ތަލަފަންކޮޅު . ޓިނބުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ