...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަތަރު
ނ.
ރާރާގުޑީގައި ވަކިގޮތަކަށް ހުންނަ ޚާއްޞަ ކުރެހުމެއް އެޅީމާ ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ބަނގަބަނގަ . ބަނގަބަނގައެޅުން . ކުރަފަތްބުރި . ވަކިގަނޑުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ