...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަތާރަ
ނ.
(1) އެއްދިހަ ހަތެއް.
(2) 71.
(3) ސޯޅައާއި އަށާރައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭނޑު . ޅަދަރަ . އަށާރަ . މައްކާރިމަޑޫ . ގަލަންދާނު . ސ . ސީނު . ސޯޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ