...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަތާވަރު
ނ.
ވަރަށް ހިމަހިމަ ފަތްތަކެއް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ކުދިކުދި މަލެއް އަޅާ ވެލެއް.
މިއީ، ވަތަށް ގޮނޑި ފައިބާ ވެލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަތާވަރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ