...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަތޭކަ
ނ.
(1) ދިހައެއްގެ ދިހަ ގުނަ.
(2) 001.
(3) ސައްތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ހާސް . ހޯސްޕަވަރު . ނަންބަރުދިނުން . ނަވާނަވައި . ރި . ބޮލިހިޔަ . ކަރަބު . ކުރޯޑު . އަރަބު . އަރުދު . އޮނަ . އޮގަރުމަސް . މަލިމަ . ފަސްސަތޭކަ . ދުއިސައްތަ . ލައްކަ . ލާރި . ލީޕުއަހަރު . ގަރުނު . ސައްތަ . ސަތޭކަވަޅު . ސިންކު . ސެންޓިމީޓަރު . ސެންޓިލީޓަރު . ސެންޓިގުރާމު . ޓަނު . ޕެނީ . ޠޫލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ