...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލަވާތް
ނ.
(1) ކީރިތި ރަސޫލާގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ލައްވާ ރަޙްމަތާއި ބަރަކާތް.
(2) ވަކިގޮތަކަށް ފަށައި ހުއްޓާގޮތަށް ކީރިތި ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ކިޔަވާ ޞަލަވާތެއް.
މި ޞަލަވާތް ޖަމާޢަތް ހަދައިގެންނާއި ވަކިވަކީން ކިޔައި އުޅެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްހިންނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ