...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާކުދަނޑި
ނ.
(ޅ) އަންހެނުން ބޭނުންކުރާ ތެކެތީގެ ތެރެއިން ޢާއްމުކޮށް މީހުންނަށް ދައްކަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އަޅުވަން ބޭނުންކުރާ ދަނޑިއެއް.
މިދަނޑި އޮންނާނީ އުތުރުއެނދުގެ ބިތްދޮށުގައި އެނދު ފޮތިގަނޑުގެ ބޭރުގައި އުސްކޮށް އެލުވައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ