...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާމަތި
ނ.
(1) ނާ ފަހަރާއި އޮޑިފަހަރުގެ ނަގިލީގައި ޖަހާ ކެނބުގެ ބާވަތެއް.
(2) ބައެއް ރަސްމީ ކަންކަމުގައި، ޢިއްޒަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޑިބެރު ފަށާއިރު ޖަހާލަވައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލާދަރު . ސަނގަލާޖެއްސުން . ސަލާމަތިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ