...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާމަތް
ނ.
(1) ރައްކާތެރިކަން.
(2) އަމާންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހިތިފިލުން . ހުރަވީދުވަސް . ހުވާގެކައްފާރަ . ނަދުރު . ނަދުރުބުނުން . ނަޖާ . ނަޖާކުރުން . ނަޖާވުން . ނެއްޓިގަތުން . ނެއްޓުން . ރަށްބަންދުކުރުން . ރަށްތަޅުލުން . ރައްކައުކުރުން . ރައްކައުވުން . ރައްކައުތެރި . ރައްކައުތެރިކަން . ރައްކައުތެރިވުން . ރައްކާ . ރައްކާބައިން . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރެކުން . ރެފިއުޖީން . ބަރިއްޔަ . ބަރިއްޔަވުން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބެޗުން . ބޮނދުބުޑަށްސައިކިޔުން . ބޮލާކީނި . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޯހިކޭވަރުވުން . އަމާންކަން . އަތްވީއްލުން . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން . ވައިކަރަދޫ ބޮޑުރޯނު . ވަޑާން . މަރުންމިންޖުވުން . މަރުފުރުނުކަމެއް . މާފު . މާފުކުރުން . މިނިވަނާ . މިނިވަންކުރުން . މިނިވަންވުން . މިނިވަންދުވަސް . މިންޖު . މިންޖުވުން . މުޅަދަރިޔަށް ބޭސްދިނުން . މުއްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ