...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާމަތްވެގަތުން
މ.
(1) ރައްކާތެރިވެގަތުން.
(2) ނުރައްކަލަކުން ދިނިގަތުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ބޮލުން ނައްޓައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ނެއްޓިގަތުން . ރެކުން . ދިނިގަތުން . ދެމިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ