...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލްވާ
ނ.
ކޮތަރަށްވުރެ ބޮޑު، ކުކުޅަށްވުރެ ކުޑަ ދޫންޏެއް.
މިއީ ބަނީ އިސްރާއީލު ބާގައިގެ މީހުން ސީނާގައި ތިބި ދުވަސްވަރު އެމީހުނަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވި ޚާއްޞަ ކާނާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ