...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަގަންގޫރު
ނ.
ސަހަރާގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ސުއިތްޕެއް.
މިއީ ރަކިސް ބޮނޑާ ވައްތަރުގޮތެއް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ކުދިކޮށް، ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ބާހުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ