...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޑު
ނ.
(1) ފުނާއަޅާއިރު ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް އިސްތަށިގަނޑުން ލައްވައިފައި ހުންނަ ބަނޑި.
(2) ހަވާ ސީދަލަށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޭގައި ހަރުކުރާ ހުންގާނެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް.
ރުކުފަތިންނާއި އިލޮށިންވެސް މި ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާނި . ކަންޒަށްލުން . ކަންޒު . ކަންޒުހެދުން . ކިސަމަޑި . ކިސަޑަ . ކިސަޑޮ . ކުފިބޮލި . ވިލާތިފަސް . މަޑަ . މަޑޮ . މުށި . ފުށްކަފަ . ދޮރާއޮނު . ތަރަ . ތަތްކިލައު . ގަނބައިގަތުން . ގަނބަގިރުވުން . ގަނބާތަން . ގަންބޫޓު . ގެރިގަނޑޮ . ސަޑުބަނުން . ސާފުމޮހޮރާ . ސިމެންތި . ޗަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ