...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޓަނި
ނ.
ފިޔަޔާއި މިރުހާއި ކޮށައި އޭގެތެރެއަށް ހުތްޖަހައި ލޮނުލައިގެން މޮޑެފައި ހުންނަ ކާ އެއްޗެއް.
މިއީ ކެއުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މިއަށް ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ އެއްޗިހި ލައިގެން ތަފާތު ސަޓަނި ހަދައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ކުދީނާ . ފުނޑިސަޓަނި . ސައްލަން . ސަޓަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ