...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޓާ
ނ.
މާކެޔޮފަތުން ވަތްތައް ފުޅާކޮށް ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
އާންމުގޮތެއްގައި މި ބޭނުންކުރަނީ އެނދުއަށީގައި އެޅުމަށާއި ބިތުގައި ޖެހުމަށެވެ.
މިލިޔެފައި ހުންނަނީ ތޮށަލީގެ ދުޅަހުންނަގޮތަށް އެއްވަތުމަތިން އަނެއްވަތު ދަށަށް ވާގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުދަންބޮނޑި . މޮޔަތޮށައްޔަށްވިޔުން . ތޮށަލިދުޅަ . ސަޓާބޯޓު . ސަޓާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ