...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޓާބޯޓު
ނ.
އިހުގައި ހިތި ވިލޭރެއަށް މާލޭގައި ހަދައި އުޅުނު އުޅަނދެއް.
މިހުންނާނީ ބޯކަރުދާހާއި ސަޓާޖަހައިގެން ވަރަށް ރީތިކޮށް ހަދައިފައެވެ.
މި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަނީ މަގުގެ އެއްފަރާތުގައެވެ.
މިއީ ރަދުން އެ އުޅަނދު ފަސްދެއްވައި ވަޑައިގަތީމާ ރޯކޮށްލާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ