...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޕުލައި
ނ.
(1) ތާކަށް ކަރަންޓުލާން ބޭނުންކުރާ ފަލަނަރު.
(2) ތާކަށް ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަކެތި.
(3) ނއ.
ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންވާތަކެތި ޤަވާޢިދުން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ