...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޖިދަ
ނ.
(1) އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުން ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެފައިގެ އިނގިލިތަކާއި ދެކަކުލާއި، ދެއަތްތިލަ ޖައްސައިގެން އޮވެ ނިތްކުރި ބިންމަތީ ޖައްސާ ޖެއްސުން.
(2) ޣައިރު މުސްލިމުން ވަކިފަރާތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބިންމަތީގައި ކަކުލާއި ނިތްކުރި ޖައްސާ ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިތްޖެހުން . ރަކުޢަތް . ކުށުސަޖިދަ . ކުށުސަޖިދަ ޖެހުން. . ކުށުސަޖިދަކުރުން . އިފުތިރާޝަށްއިނުން . އިޢުތިދާލު . އިޢުތިދާލަށްހުރުން . ދެސަޖިދަމެދުއިނުން . ތިލާވަތުގެސަޖިދަ . ސަޖިދަވަޅު . ސަޖިދަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ