...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޖިދަކުރުން
މ.
(1) އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުން ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެފައިގެ އިނގިލިތަކާއި، ދެ ކަކުލާއި ދެއަތްތިލަ ޖައްސައިގެން އޮވެ ނިތްކުރި ބިންމަތީ ޖެއްސުން.
(2) ޣައިރު މުސްލިމުން ވަކިފަރާތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބިންމަތީގައި ކަކުލާއި ނިތްކުރި ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުށުސަޖިދަ ޖެހުން. . ސަޖިދަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ