...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަޠުޙު
ނ.
ކޯރާއި ކަނޑާއި ބިންފަދަ ފެތުރިފައި އޮންނަ ތަންތަނުގެ މަތީ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޑި . ފެންމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ