...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާހިބު
ނ.
(1) ވެރިމީހާ.
(2) މާތްމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމެއްކުހަރާމީ . ބިސްފުޅު ކެއުން . ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ކަލާ . މަހާސިރި . މަސާހިބު . ތެތްފޮށާއުފުލުން . ގަހުރަމާނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ