...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާންތި
ނ.
އެނދުއަށި ފަދަ ތަންތާގައި އެޅުމަށް ކަށިކެޔޮފަތުން ނުވަތަ ބޯކެޔޮފަތުން ވިޔާ އެއްޗެއް.
މި ވިޔެފައި ހުންނަނީ ތޮށަލީގެ ދުޅަ ހުންނަގޮތަށް އެއްވަތުމަތިން އަނެއްވަތު ދަށަށްވާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތްކެނޑުން . ވަތްއެނބުރުން . ވަތްމަތި . މަދިރިއްގަނޑޮ . މަދިރިގެގަނޑޮ . ފަތުރައިލުން . ފެތުރުން . ދަށުވަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ