...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާރި
ނ.
(1) ދޯނިފަހަރުގެ ކުނބާ ދިމާއަށް އަޅައިފައި އޮންނަ ހުރަސް ފިލައެއް.
(2) ނަވަތައިގައި ހަތަރަކަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތެއް.
މިސާލު:
ދުއިދުއި ސާރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަތެދެއް . ރީޗު . ފިސަހަރި . ލާގައްފަލި . ސާރި . ސާރުދޯރު . ސިރީރަންކައަބާރުނަދޭހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ