...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާބަސް
ނ.
ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މޮޅޭ ނުވަތަ ރަނގަޅޭ ބުނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތާރީފުގެ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްދޯ . އައްސަރިބަސް . އާނޅެވަތަސް . އާނޅޭތަސާބާސް . ވައިސަރި . ވާހްވާ . ވާވާ . ތަރުޙީބުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ