...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާބިތުވުން
މ.
(1) ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ކަމެއްގައި ނުގުޑަފަދަ ގޮތެއްގައި ހުރުން.
(2) ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ހެތްކާއެކު ކަމެއް ބަޔާންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދަކާމަތިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ