...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާބިތުވެހުރުން
މ.
(1) ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ކަމެއްގައި ނުގުޑާ ފަދަ ގޮތެއްގައި ހުރުން.
(2) ހަރުދަނާ ކަންމަތީ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނާވުން . ގަރާރުވެ ހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ