...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާބުން
ނ.
(ޏ،ސ) ސައިބޯނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއިލުން . ރަށްބޭރު . ބަނޑައިދޫ . ބީވާ . ބީވާމަތި . ބޮޑައި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކަނޑުކޮއްޓި . ކަރުވަޅު . ކަލަރުބިބީ . ކެއުޅުކަންކުރުން . ކޮނޑުމަތި . ކޮޅުފައި . އިހިދަށުވަޑާން . އުޑުބޮމަ . އޮށި . އޮޅުމަސްލަނޑާ . ވަގުތުގައު . ވެލިފެނުން . މަލްކޯޑި . މިސްކިތު ފަންސަންގު . މޫނު . މޫޑި . މޮހޮރުބަލި . ފަންތޮށި . ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން . ފެންބަރޮސް . ދަށްއޮޑި . ދުރު . ދުރުމިން . ތާނަ . ތޯރާފަނި . ލައިލައި . ގާތްގާތުން . ގިންނޯށި . ގޮނޑުދޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ